1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos amb respecte la gestió dels nostres usuaris, clients o proveïdors és ALUCAMP VALENTIA SIST SL, amb CIF B98830318 i domicili social en:

c/ Serra d’Aitana, nº 25 i 27. Pol. Ind. La Lloma, Aldaia, 46960 (Valencia).

A l’efecte de la nostra política de protecció de dades, el telèfon de contacte és: 96 118 00 00 i el correu electrónic de contacte és: info@alucampvalentia.com

2. Quin tipus de dades tenim sobre la seua persona i com els hem obtinguts?

Les categoríes de dades personals que ALUCAMP VALENTIA SIST SL tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

 • Dades d’identificació
 • Direccions postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques i de transaccions
 • Dades professionals

En cap cas tractem dades especialment protegides.

Totes les dades a dalt esmentades les hem obtingut o directament de vosté mitjançant l’enviament d’un formulari de contacte o la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seua empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per a dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà obligació seua o de la seua empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

En Alucamp Valentia Sist SL, utilitzem les seues dades personals per a realitzar activitats de màrqueting. En ser client nostre i així constar en la nostra base de dades per una relació contractual prèvia, utilitzem les seues dades per a enviar missatges comercials o butlletins informatius rellevants. La base legal per al tractament de les seues dades personals és el nostre interés legítim en el seguiment de la qualitat del servei al client.

3. Amb quina finalitat tractem les seues dades?

En ALUCAMP VALENTIA SIST SL tractem les seues dades que ens faciliten les persones interessades amb el fi de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, serveis de post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’esta manera, utilitzarem les seues dades per a dur a terme algunes de les següents accions:

 1. Enviament de la informació que ens sol·liciten mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.
 2. Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i servicis del seu interés.
 3. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i contable dels nostres clients i proveïdors.
 4. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc., amb la finalitat de poder oferir-li ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servici, etc.
 5. Gestió de les dades que provinguen de la pàgina web.
 6. Gestió dels usuaris de la plataforma.
 7. Gestió dels colaboradors.

No elaborarem perfils comercials sobre la base de la informació facilitada i en conseqüència, tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vosté en base a un perfil comercial.

4. Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que ALUCAMP VALENTIA SIST SL recopile mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no es sol·licite la seua supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, ALUCAMP VALENTIA SIST SL guardarà les seues dades personals durant el període de temps que siga raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegen o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous servicis i complir els requisits que exigisca la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teues dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hages deixat d’utilitzar els nostres productes o la nostra pàgina web. Després d’aquest període, les teues dades personals seran eliminats de tots els sistemes de ALUCAMP VALENTIA SIST SL.

5. Quina es la base de legitimació per al tractament de dades?

Segons el tipus de tractament de dades li resumim a continuació la base de legitimació d’aquest tractament:

TRACTAMENTBASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió comptable: gestió de facturació amb clients i proveïdors.Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc.Manteniment, desenvolupamet i control de la relació contractual entre les parts; Cumpliment obligacions legals.
Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc.Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Màrqueting: accions comercials sobre els nostres productes o servicis dirigits als nostres clients o aquelles persones que en han sol·licitat informació relativa en el passat incloent la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients.Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d’este consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi haguera entre les parts; Interés legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o servicis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.
Tractament de gestió d’operacions amb contactes – usuaris web.Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat.
Tractament de gestió de relacions amb col·laboradors – prescriptors.Manteniment, desenvolupament i control de la relació entre les parts.

Quant a la base de legitimació referenciada, vosté es troba obligat a facilitar les dades personals. En el cas que no facilite les seues dades de caràcter personal, no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

6. A quins destinataris es comunicaràn les seues dades?

ALUCAMP VALENTIA SIST SL mai compartirà les seues dades personals amb terceres empreses que pretenga utilitzar-los en les seues accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens haja autoritzat expressament a això.

L’informem que podem facilitar les seues dades personals a organismes de l’Administració Pública i autoritats competents en aquells casos que ALUCAMP VALENTIA SIST SL reba un requeriment legal per part d’estes autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets d’ALUCAMP VALENTIA SIST SL o els seus clients i el públic en general.

L’informem que les seues dades no seràn cedits o comunicats a tercers sent ALUCAMP VALENTIA SIST SL l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

7. Quins son els drets com afectat o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si ALUCAMP VALENTIA SIST SL està tractant dades personals que el concernisquen, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seues dades personals, així com rebre una còpia de les dades objecte de tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaries per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades. ALUCAMP VALENTIA SIST SL deixarà de tractar les seues dades, excepte per motius legítims imperiosos, per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o aquelles excepcions establides dins de la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

A més, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilizant les dades de contacte que apareixen en l’apartat 1, ‘Responsable de tractament’ de la present política de Protecció de Dades i Privacitat d’ ALUCAMP VALENTIA SIST SL. Vosté també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Agencia Espanyola de Protecció de Dades

c/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

8. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades, ALUCAMP VALENTIA SIST informa que les dades de caràcter personal dels usuaris d’este lloc web, es tractaràn per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part d’ALUCAMP VALENTIA SIST SL. El tractament de les seues dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En polsar el botó “ENVIAR”, l’usuari dona consentiment al tractament de les seues dades per part d’ALUCAMP VALENTIA SIST SL.

Així mateix, l’informem que excepte obligació legal o consentiment exprés, ALUCAMP VALENTIA SIST SL no cedirà les seues dades a terceres persones. (En cas de cessió, s’informarà de quines dades i a qui es cediràn).

Igualment, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de dades, així com dispossar d’altres drets reconeguts en el present document i regulats pel Reglament (UE) 2016 / 679, notificant-lo a ALUCAMP VALENTIA SIST SL, C/Serra d’Aitana, nº 25 i 27 Pol. Ind. La Lloma, Aldaia, 46960 (Valencia), al següent correu electrònic: info@alucampvalentia.com

9. Altra informació d’interés sobre la nostra Política de Privacitat

9.1 Mesures de Seguretat

ALUCAMP VALENTIA SIST SL, adopta els nivells de seguretat requerits per la Normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

9.2 Tractament de dades de menors

Els menors mereixen una protecció específica de les seues dades personals, ja que poden ser menys conscients dels riscos, conseqüències, garantíes i drets concernits al tractament de dades personals.

Per a ALUCAMP VALENTIA SIST SL, és de gran importància protegir la privacitat dels menors. Recollint solament les seues dades en els casos que siga estrictament necessari per a complir amb unes certes obligacions legals (per exemple: l’aplicació de retencions sobre l’IRPF).

En qualsevol cas, ALUCAMP VALENTIA SIST SL no recull dades sobre menors.

9.3 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat

Ocasionalment, ALUCAMP VALENTIA SIST SL podrà realitzar modificacions i correccions en este apartat de Política de Protecció de Dades. Per favor, verifique este apartat regularment per a consultar els canvis que puguen existir i de quina manera el pot afectar.

9.4. Per què es necessari aceptar esta Política de Dades i de Privacitat?

Este apartat de Política de Protecció de Dades li proporciona d’un mode fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puga conèixer la tipología de dades que ALUCAMP VALENTIA SIST SL, manté sobre els seus clients potencials, clients i proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades li reconèix a vosté com a persona afectada i el mode de com exercir estos drets. Per tant, amb l’enviament deliberat de les seues dades mitjançant els nostres mitjans de contacte i amb l’inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les seues dades personals tal com es descriu en la present política. Esta informació personal solament s’usarà per als fins per als quals ens l’ha facilitada o determinades normatives nacionals o regionals que ens habiliten a fer-ho.

En qualsevol cas, hem d’advertir-li que una negativa per la seua part per a facilitar-nos determinades dades sol·licitades, podría obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

Si tens qualsevol dubte o pregunta en relació a aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors d’ALUCAMP VALENTIA SIST SL, per favor, posa’t en contacte amb l’empresa utilitzant la direcció facilitada en el primer apartat: ‘Responsable de Tractament’ i estarem encantats d’atendre-li i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulga plantejar.

10. Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la Legislació Espanyola i Europea en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal i de privacitat.

Obligacions del lloc web

Este lloc web és responsable dels servicis que presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificats amb el seu corresponent copyright.

S’adoptaran les mesures necessàries per a garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions.

ALUCAMP VALENTIA SIST SL, es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servici sense previ avís a l’usuari, sempre que siga necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servici.

La següent pàgina web no pot asegurar la disponibilitat i continuitat permanent del servei web degut a interrupcions, fallades, etc…

Fins ara, es complía la LOPD en temes de privacitat de dades, llei que a partir del 25 de Maig del 2018 queda substituïda pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en la pàgina web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si estes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb aixó, ALUCAMP VALENTIA SIST SL manifesta el seu compromís per mantindre i garantir les relacions comercials amb l’usuari de manera segura mitjançant la protecció de les seues dades personals i garantint el seu dret a la privacitat.

Dades personals que requereix el lloc web

Per a poder prestar els nostres servicis necessitem algunes dades identificatives segons el servici que el lloc web li preste:

Per al formulari de contacte:

 • Nom i cognoms: per a poder respondre a la consulta.
 • Telèfon: per a poder respondre a la consulta.
 • Correu electrònic: per a poder respondre a la consulta.

Per al blog:

Si tenim activat que els usuaris poden deixar comentaris:

 • Nom: per a identificar al usuari.
 • Correu electrònic: per a conéixer el correu des del qual s’ha fet el comentari.

Per a l’àrea privada de clients:

L’àrea de clients és una zona privada. El responsable del lloc web et proporcionarà un usuari i contrasenya perquè com a usuari pugues accedir a este servici restringit, entenent que accepta totes les condicions legals.

Legitimació

Gràcies al consentiment podem tractar les seues dades, sent este un requisit obligatori perquè puga accedir de manera correcta als servicis de ALUCAMP VALENTIA SIST SL.

L’usuari disposa del dret a l’oblit quan vulga que totes les seues dades siguen eliminats de la nostra base de dades.

Categoría de les dades

Les dades que recopila ALUCAMP VALENTIA SIST SL, no són considerades dades sensibles o protegits.

Segons l’article 9.1 del nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelen:

 • L’origen ètnic o racial
 • Les opinions polítiques
 • Les conviccions religioses o filosòfiques
 • L’afiliació sindical
 • El tractament de dades genètiques
 • Dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física
 • Dades relatives a la salut
 • Dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d’una persona física

Només treballem amb les dades mínimes identificatives per a dur a terme la nostra labor: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, NIF/Codi Fiscal.

Temps de conservació de les dades

Les dades del client: nom, telèfon, adreça postal, correu electrònic,… romandran en el nostre sistema el que legal i tècnicament es requerisca per a l’operativa normal de la pàgina web, llevat que l’usuari exercisca el seu dret a l’eliminació o actualització.

Normativa d’aplicació

Des del 25 de maig de 2018, este lloc web es regix pel Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

Mesures de seguretat

En ALUCAMP VALENTIA SIST SL, estan implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i evitar així la seua alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat. Això tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que es preveu en el RGPD.

Així mateix, s’han establit mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en este lloc web. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Concretament, les mesures que adopta ALUCAMP VALENTIA SIST SL, són:

 • Encriptació de les claus i contrasenyes utilitzant algorismes criptogràfics estàndard.
 • Protecció dels servidors mitjançant tallafocs, aïllament de processos, i altres mesures de seguretat estàndard.
 • Còpies de seguretat diàries distribuïdes geogràficament per a garantir la continuïtat del servici en cas d’incident.

Exercici de drets

Aquell usuari que haja facilitat les seues dades a este lloc web, podrà dirigir-se al titular de la web amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament el seu dret d’accés a les seues dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode que ha d’utilitzar l’usuari per a comunicar-se amb el lloc web serà mitjançant el seu compte de correu registrat en el nostre servici web, o per escrit.

L’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant una comunicació per escrit dirigida a Alucamp Valentia Sistemes SL amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seues dades, acreditant la seua identitat i els motius de la seua sol·licitud en la següent adreça de correu electrònic:

info@alucampvalentia.com

Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar en virtut d’una obligació legal, fiscal o contractual, serà bloquejada i utilitzada solament per a estos fins en lloc de ser esborrada.

Modificació de la política de privacitat

ALUCAMP VALENTIA SIST SL, es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada al menys deu díes abans de la seua efectiva aplicació.

Responsable del fitxer i encarregat del tractament

El responsable del fitxer de dades és el titular del lloc web.

Serveis oferits per tercers

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al adequat funcionament ALUCAMP VALENTIA SIST SL, utilitza els següents prestadors de serveis baix les seues corresponents condicions de privacitat:

Plugins socials

En el nostre lloc web oferim enllaços i servicis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’usuari és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seues dades de perfil amb la informació de la seua visita a este lloc web.

Per tant, l’usuari ha d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seues dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o compartix informació a través d’ells.

L’usuari pot accedir en tot moment a les Polítiques de Privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per a garantir la seua privacitat.

Aceptació, consentiment i revocabilitat

L’usuari declara haver sigut informat de les presents condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’ALUCAMP VALENTIA SIST SL, en la forma i per a les finalitats indicades en l’Avís Legal.

En qualsevol moment, l’usuari podrà revocar les seues dades, però sense afectar accions ja realitzades en el passat, és a dir, sense caràcter retroactiu.

Desitgem informar-lo que ALUCAMP VALENTIA SIST SL utilitza cookies per a mesurar i analitzar la navegació dels nostres usuaris.

Les cookies són uns arxius que s’instalen en l’equip des del qual accedixes a la pàgina web amb les finalitats que es descriuen en esta pàgina.

Les aplicacions que utilitzem per a obtindre informació de la navegació, mesurar i analitzar l’audiència són:

Estes aplicacions han sigut desenvolupades per Google i ens presten el servici de mesurament i anàlisi de l’audiència de les nostres pàgines. Així mateix, elles mateixes poden utilitzar estes dades per a millorar els seus propis servicis i per a oferir servicis a altres empreses. Pots conèixer eixos altres usos des dels enllaços indicats.

Estes eines no obtenen dades sobre el seu nom o cognoms ni de l’adreça postal des d’on es connecta. La informació que obtenen està relacionada amb el nombre de pàgines visitades, l’idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual s’accedix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador i l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Esta informació la utilitzem per a millorar les nostres pàgines, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servici als usuaris que ens visiten adaptant-les per exemple, als navegadors o terminals més utilitzats.

Per a permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip, pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Pot trobar informació sobre com fer-ho en el cas que use com a navegador: